برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


الجفن

پلک , پلک چشم , جفن.

الجهاز

اسباب , الت , دستگاه , لوازم , ماشین , جهاز , اختراع , تدبیر , ابتکار , اسباب.

الجهد

تقلا , تلا ش , کوشش , سعی.

الجحفل

لژیون , سپاه رومی , هنگ , گروه.

الجهل

نادانی , جهل , بی خبری , ناشناسی , جهالت.

الجحيم

دوزخ , جهنم , عالم اموات , عالم اسفل , سروصدا راه انداختن.

الجلاب

شربت طبی , مشروبی معطر مرکب از جین و رم و اب پرتغال

الجلاد

جلا د , دژخیم , کسیکه برای بخشودگی از گناهان بخود شلا ق میزند , موجود یا انگل تاژک دار , دژخیم , مامور اعدام , دار زن.

الجلب

جذاب , دلربا , گیرنده.

الجلباب

لباس توی خانه بانوان.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات