برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


اسمح له

رخصت دادن , اجازه دادن , ستودن , پسندیدن , تصویب کردن , روا دانستن , پذیرفتن , اعطاء کردن.

اشمل

دربرداشتن , شامل بودن.

اسمر

مایل به قهوه ای یاخرمایی.

اشمت

نگاه از روی کینه و بغض , نگاه عاشقانه و حاکی از علا قه , نگاه حسرت امیز کردن , خیره نگاه کردن.

اسمي

اسمی , صوری , جزءی , کم قیمت.

اسق

ابیاری کردن , اب دادن (به).

اشغل

بکارگماشتن , گرفتن , استخدام کردن , نامزدکردن , متعهد کردن , از پیش سفارش دادن , مجذوب کردن , درهم انداختن , گیردادن , گروگذاشتن , گرودادن , ضامن کردن , عهد کردن , قول دادن.

اشر

اشاره , اشاره کردن (باسریادست) , بااشاره صدا زدن , نشان دادن , نمایان ساختن , اشاره کردن بر.

اسرع

کج شدن , اغاز کردن , شروع کردن.

اشرف عليه

نظارت کردن , برنگری کردن , رسیدگی کردن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی