برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


التصنيع

صنعتی سازی.

التصنيف

رسته بندی , عمل دسته بندی , طبقه بندی , رده بندی , جمع وتدوین قوانین , وضع قوانین , قانون نویسی.

التصرف

هدایت کردن , رفتار.

التصريف

صرف فعل , کجی.

التصريح

اجازه چاپ , تصویب , پذیرش , قبول.

التصوير البعدي

عکسبرداری از مسافات دور.

التصوير الفوتوغرافي

عکاسی , عکسبرداری , لوازم عکاسی.

التصويت

حق رای وشرکت در انتخابات , رای.

التدبر

دور اندیشی , مال اندیشی , احتیاط , اندیشه قبلی.

التدبير

صرفه جویی , کم خرجی.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات