برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


اعلن

اگهی دادن , اعلا ن کردن , انتشار دادن , اگهی دادن , اعلا ن کردن , اخطار کردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشکارکردن , مدرک دادن , اعلا ن کردن , اظهار کردن , شناساندن , اعلا ن کردن , علنا اظهار داشتن , جار زدن.

اعلي

بالا یی , فوقانی.

اعلي الدرجات

عالی , بالا ترین , بیشترین , درجه عالی , صفت عالی , افضل , مبالغه امیز.

اعق

پسین , عقبی , مانع , واقع در عقب , پشتی , عقب انداختن , پاگیرشدن , بازمانده کردن , مانع شدن , بتاخیر انداختن , جلوگیری کردن از , نگهداشتن , مهار کردن , تاخیر کردن , کند ساختن , معوق کردن , بتعویق انداختن , عقب افتاده , دیر کار.

اعر

عاریه دادن , قرض دادن , وام دادن , معطوف داشتن , متوجه کردن , متوجه شدن.

اعرف

دانستن , اگاه بودن , شناختن.

اعشق

پرستش , ستودن , عشق ورزیدن (به) , عاشق شدن (به).

اعط

واگذار کردن , دادن (به) , بخشیدن , دهش , دادن , پرداخت کردن , اتفاق افتادن , فدا کردن , اراءه دادن , بمعرض نمایش گذاشتن , رساندن , تخصیص دادن , نسبت دادن به , بیان کردن , شرح دادن , افکندن , گریه کردن.

اعتباطي

اختیاری , دلخواه , مطلق , مستبدانه , قراردادی.

اعتبر

رسیدگی کردن (به) , ملا حظه کردن , تفکر کردن , پنداشتن , فرض کردن , خیال کردن , برچسب دار.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید