برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Land

کشور, دیار, بیرون شهر, دهات , ییلا ق.

Land

زمین , خشکی , خاک , سرزمین , دیار, به خشکی امدن , پیاده شدن , رسیدن , بزمین نشستن.

Landen

زمین , خشکی , خاک , سرزمین , دیار, به خشکی امدن , پیاده شدن , رسیدن , بزمین نشستن.

Landesweit[adjective]

در سرتاسر کشور.

Landete

مالک , زمین دار, وابسته بزمین , فرود امده.

Landhaus

خانه ییلا قی , ویلا.

Landkarte

نقشه , نقشه کشیدن , ترسیم کردن.

Lndlich

روستایی , دهقانی , اشعار روستایی.

Landschaft

(باغداری) خاکبرداری وخیابان بندی کردن , دورنما, منظره , چشم انداز, بامنظره تزءین کردن.

Landstra e

شاهراه , بزرگراه , راه.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات