برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Milchig[adjective]

پر از شیر, شیری , شیری رنگ , شیردار.

Milchmdchen[noun]

دختر شیر دوش , زن کارگر لبنیات , شیرو فروش زن.

Milchmann[noun]

شیر فروش , مرد شیر فروش.

Milchwirtschaft

شیر بندی , لبنیاتی , قسمتی از مزرعه که لبنیات تهیه میکند.

Mild

ملا یم , سست , مهربان , معتدل.

Milieu[noun]

محیط, اجتماع , قلمرو, دور وبر, اطراف.

Milit r[noun]

نظامی , سربازی , نظام , جنگی , ارتش , ارتشی.

Militrisieren[verb]

نظامی کردن , جنگ طلب کردن , دارای روح نظامی کردن.

Militarismus[noun]

جنگ گرایی , بسط وگسترش قوای نظامی.

Militarist[noun]

جنگ گرای , ارتش گرای , هواخواه توسعه یا سیاست نظامی.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی