برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


decke

پتو, جل , روکش , باپتو ویا جل پوشاندن , پوشاندن.

decke

پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

deckel

پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

decken

اجر کاشی , سفال , با اجر کاشی فرش کردن.

decken

پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

deckung

پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

degrees

درجه , نمره , درجه بندی کردن , نمره دادن.

dehnen

کشش , زور, فشار, کوشش , درد سخت , تقلا , در رفتگی یا ضرب عضو یا استخوان , اسیب , رگه , صفت موروثی , خصوصیت نژادی , نژاد, اصل , زودبکار بردن , زور زدن , سفت کشیدن ,کش دادن , زیاد کشیدن , پیچ دادن , کج کردن , پالودن , صاف کردن , کوشش زیاد کردن.

dehnung

کشش , زور, فشار, کوشش , درد سخت , تقلا , در رفتگی یا ضرب عضو یا استخوان , اسیب , رگه , صفت موروثی , خصوصیت نژادی , نژاد, اصل , زودبکار بردن , زور زدن , سفت کشیدن ,کش دادن , زیاد کشیدن , پیچ دادن , کج کردن , پالودن , صاف کردن , کوشش زیاد کردن.

Dein

مال شما, مربوط به شما, متعلق به شما.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات