برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Generalsrang[noun]

سرلشکری , سرتیپی , علم لشکرکشی , مدیریت , ریاست.

Generation[noun]

تولید نیرو, نسل.

Generator[noun]

مولد, زاینده.

Genesis[noun]

پیدایش , تکوین , تولید, طرز تشکیل , کتاب پیدایش (تورات), پسوند بمعنی ایجاد کننده.

Genetik[noun]

علم پیدایش , شاخه ای از علم زیست شناسی که در باره انتقال وراثت(توارث) واختلا ف موجودات و مکانیسم انان در اثر توارث بحث میکند, نسل شناسی.

Genetisch[adjective]

پیدایشی , تکوینی , وابسته به پیدایش یا اصل هر چیز, مربوط به تولید و وراثت.

Genie[noun]

نابغه , نبوغ , استعداد, دماغ , ژنی.

Genitiv[noun]

حالت اضافه , حالت مالکیت , حالت مضاف الیه , ملکی مضاف الیهی.

Genossenschaft

شرکت , انجمن , معاشرت , اتحاد, پیوستگی , تداعی معانی , تجمع , امیزش.

Genug

کافی , بس , باندازه ء کافی , نسبتا, انقدر, بقدرکفایت , باندازه , بسنده.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات