برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Krbis

مغز استخوان , مخ , مغز, قسمت عمده , جوهر.

K rschner

تاجر خز, خزدوز, خز فروش , پوست فروش.

Kurz

کوتاه , مختصر, قاصر, کوچک , باقی دار, کسردار, کمتر, غیر کافی , خلا صه , شلوار کوتاه , تنکه , یکمرتبه , بی مقدمه , پیش از وقت , ندرتا, کوتاه کردن , (برق)اتصالی پیدا کردن.

Krzlich

اخیرا, بتازگی.

Kurzsichtig[adjective]

نزدیک بین.

K rzung

بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره), عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر, کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

Kuscheln

دراغوش گرفتن , نوازش کردن , در بستر راحت غنودن.

Kusine

پسرعمو یا دختر عمو, پسردایی یا دختر دایی , عمه زاده , خاله زاده.

Ku

بوسه , بوس , ما, بوسیدن , بوسه گرفتن از, ماچ کردن.

K ssen

بوسه , بوس , ما, بوسیدن , بوسه گرفتن از, ماچ کردن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی