برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Ganz

(.n &.adv &.adj) :همه , تمام , کلیه , جمیع , هرگونه , همگی , همه چیز, داروندار, یکسره , تماما, بسیار, (.پرعف) :بمعنی (غیر) و (دیگر).

Ganz

رام نشده , سوقان گیری نشده , مسلسل , ناشکسته.

Ganz

کاملا , بکلی , تماما, سراسر, واقعا.

Ganz

تمام , درست , دست نخورده , کامل , بی خرده , همه , سراسر, تمام , سالم.

Ganze

تمام , درست , دست نخورده , کامل , بی خرده , همه , سراسر, تمام , سالم.

Ganze

(.n &.adv &.adj) :همه , تمام , کلیه , جمیع , هرگونه , همگی , همه چیز, داروندار, یکسره , تماما, بسیار, (.پرعف) :بمعنی (غیر) و (دیگر).

Garage

گاراژ, در گاراژگذاردن , پهلو گرفتن در ترعه.

Garantieren

مطملن ساختن , متقاعد کردن , حتمی کردن , مراقبت کردن در, تضمین کردن.

Garderobe

جامه لباس , ملبوس , رخت.

Garn

نخ تابیده , نخ با فندگی , الیاف , داستان افسانه امیز, افسانه پردازی کردن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات