برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Keule

ساق پا, پایه , ساقه , ران , پا, پاچه , پاچه شلوار, بخش , قسمت , پا زدن , دوندگی کردن.

Kieferfhre

غم و اندوه , از غم و حسرت نحیف شدن , نگرانی , رنج و عذاب دادن , غصه خوردن , (g.S.) کاج , چوب کاج , صنوبر.

Kiesel

ریگ , سنگریزه , شیشه عینک , نوعی عقیق , باسنگریزه فرش کردن , باریگ حمله کردن , (چرمسازی) نقش ونگار ریگی دادن به.

Kiesel

ریگ , سنگریزه , شیشه عینک , نوعی عقیق , باسنگریزه فرش کردن , باریگ حمله کردن , (چرمسازی) نقش ونگار ریگی دادن به.

Kieselstein

ریگ , سنگریزه , شیشه عینک , نوعی عقیق , باسنگریزه فرش کردن , باریگ حمله کردن , (چرمسازی) نقش ونگار ریگی دادن به.

Versp tet

دیر, دیراینده , اخیر, تازه , گذشته , کند, تا دیر وقت , اخیرا, تادیرگاه , زیاد, مرحوم.

Verstand

مغز, مخ , کله , هوش , ذکاوت , فهم , مغز کسی را دراوردن , بقتل رساندن.

Verstndig

باهوش , هوشمند.

Verstauchung

رگ به رگ کردن یاشدن , بدرد اوردن , رگ برگ شدگی , پیچ خوردن.

Versteck

نهانگاه , ذخیره گاه , چیز نهان شده , مخزن , پنهان کردن , حافظه پنهانی.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات