برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


abscheulich

مکروه , زشت , ناپسند, منفور.

abschied

(.vi&.vt.n)اجازه , اذن , مرخصی , رخصت , باقی گذاردن , رها کردن , ول کردن , گذاشتن , دست کشیدن از, رهسپار شدن , عازم شدن , ترک کردن , (.وء): (لعاف) برگ دادن.

abschleifend

ساینده , تراشنده , سوزش اور, سایا.

abschlie end

اخرین , پایانی , نهایی , غایی , قطعی , قاطع.

abschlu

پایان , فرجام , اختتام , انجام , نتیجه , استنتاج.

abschneiden

بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره), عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر, کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

abschneiden

ریزش , برش , قطع , جدایی , دریدگی , قطع پوست و گوشت.

abschnitt

دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار, عصر, گردش , نوبت , ایست , مکث , نقطه پایان جمله , جمله کامل , قاعده زنان , طمث , حد, پایان , نتیجه غایی , کمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصی.

abschnitt

پرگرد, پاراگراف , بند, فقره , ماده , بند بند کردن , فاصله گذاری کردن , انشاء کردن.

abschreiben

رونوشت , نسخه , نسخه برداری.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات