برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Kleptomanie[noun]

جنون سرقت , میل و اشتیاق به دزدی.

Klettern

بالا رفتن , صعود کردن , ترقی کردن.

Klick

تیک , صدای مختصر, صدای حاصله از خوردن سم اسب بزمین , صدا کردن.

Klimmen

بالا رفتن , صعود کردن , ترقی کردن.

Klingel

زنگ زنگوله , ناقوس , زنگ اویختن به , دارای زنگ کردن , کم کم پهن شدن (مثل پاچه شلوار).

Klingen

صدا, اوا, سالم , درست , بی عیب , استوار, بی خطر, دقیق , مفهوم , صدا دادن , بنظر رسیدن , بگوش خوردن , بصدا دراوردن , نواختن , زدن , بطور ژرف , کاملا , ژرفاسنجی کردن , گمانه زدن.

Klinik

بیمارستان , مریضخانه.

Klippe

تخته سنگ , صخره.

Klopfen[verb]

کوبیدن , زدن , درزدن , بد گویی کردن از, بهم خوردن , مشت , ضربت , صدای تغ تغ , عیبجویی.

Kloster

صومعه , خانقاه راهبان , دیر, رهبانگاه.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات