برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Du

شما, شمارا.

Ducken

اردک , مرغابی , اردک ماده , غوطه , غوض , زیر اب رفتن , غوض کردن.

Dudelsackspieler

نوازنده ء نی انبان.

Dudelsaecke

(mv.) نی انبان که در اسکاتلند مرسوم است , پرحرفی.

Dumm

کند ذهن , نفهم , گیج , احمق , خنگ , دبنگ.

Dummer bauer

روستایی , برزگر, دهاتی , نادان.

Dummkopf

ادم سفیه و احمق , خرف , سبک مغز, ساده.

Dunkel

تاریک , تیره , تیره کردن , تاریک کردن.

Dunkelheit

تاریک , تیره , تیره کردن , تاریک کردن.

Durch

با, توسط, بوسیله , در هر, برای هر, از میان , از وسط, برطبق.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی