برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


absorbieren

درکشیدن , دراشامیدن , جذب کردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد), کاملا فروبردن , تحلیل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در.

absorbierend[adjective]

جاذب , دارای خاصیت جذب , درکش , دراشام.

absorption

جذب , درکشی , دراشامی , فریفتگی , انجذاب.

abstammung

تبار, قبیله , طایفه , ایل , عشیره , (درجمع) قبایل.

abstand

فضا, وسعت , مساحت , جا, فاصله , مهلت , فرصت , مدت معین ,زمان کوتاه , دوره , درفضا جا دادن , فاصله دادن , فاصله داشتن.

absteigend

پایین , زیرین , روبه پایین , متمایل بپایین.

abstempeln

فسخ کردن , لغو کردن , باطل کردن.

abstempeln

مهر , نشان , نقش , باسمه , چاپ , تمبر, پست , جنس ,نوع , پابزمین کوبیدن , مهر زدن , نشان دار کردن , کلیشه زدن , نقش بستن , منقوش کردن , منگنه کردن , تمبرزدن , تمبر پست الصاق کردن.

abstimmen

رای , اخذ رای , دعا, رای دادن.

abstimmung

رای , اخذ رای , دعا, رای دادن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات