برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Steinbock

(نج.) برج جدی , بزغاله , نشانه دهم منطقه البروج.

Steinbruch[noun]

لا شه شکار, شکار, صید, توده انباشته , شیشه الماسی چهارگوش , اشکار کردن , معدن سنگ.

Steinbutt

(j.S.) سپر ماهی , ماهی پهن خوراکی.

Steinpyramide[noun]

توده سنگ , تل سنگ , سنگ قبر.

Stelle

انگشت , رقم , عدد.

Stellen

گذاردن,قراردادن,به زور واداشتن,عذاب دادن,تقدیم داشتن,تعبیر کردن,بکار بردن,منصوب کردن, ترغیب کردن,استقرار,پرتاب,سعی,ثابت.

Stellenwert

نزن , سنگینی , سنگ وزنه , چیز سنگین , سنگین کردن , بار کردن.

Stellvertretung[noun]

وکیل , نماینده , وکالت , وکالتنامه , بنمایندگی دیگری رای دادن.

Stempel[noun]

مهر, خاتم , کپسول , پهن , کاشه.

Stempeln

زمان سنج , تپش زمان سنجی , ساعت.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات