برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Gro mutter

مادر بزرگ , مثل مادر بزرگ رفتار کردن.

Grovater

پدر بزرگ.

Grosszu.gig[adjective]

سخی , بخشنده , زیاد.

Grosszu.gigkeit[noun]

بخشش , سخاوت , خیر خواهی , گشاده دستی.

Grotte

غار.

Grube

کان , معدن , نقب , راه زیر زمینی , (نظ.) مین , منبع , مامن , مال من , مرا, معدن حفر کردن , استخراج کردن یا شدن , کندن.

Gr n

سبز, خرم , تازه , ترو تازه , نارس , بی تجربه , رنگ سبز,(در جمع) سبزیجات , سبز شدن , سبز کردن , سبزه , چمن , معتدل.

Grund

(.vi &.vt &.n): زمین , خاک , میدان , زمینه , کف دریا, اساس , پایه , بنا کردن , برپا کردن , بگل نشاندن , اصول نخستین را یاد دادن(به), فرودامدن , بزمین نشستن , اساسی , عنوان.

Grundanschauung

فلسفه , حکمت , وارستگی , بردباری , تجرد.

Grundbesitz

ملک , املا ک , دارایی , دسته , طبقه , حالت , وضعیت.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات