برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Insulaner

جزیره نشین.

Inszenieren

مرحله , صحنه.

Intellektueller[noun]

روشنفکر, دارای افکار بلند.

Intelligent

باهوش , هوشمند.

Interesse

(.n) بهره , تنزیل , سود, مصلحت , دلبستگی , علا قه.(.vi &.vt) علا قمند کردن , ذینفع کردن , بر سر میل اوردن.

Interessieren

(.n) بهره , تنزیل , سود, مصلحت , دلبستگی , علا قه.(.vi &.vt) علا قمند کردن , ذینفع کردن , بر سر میل اوردن.

Intern

درونی , داخلی , ناشی از درون , باطنی.

International

بین المللی , وابسته به روابط بین المللی.

Interpunktion[noun]

نقطه گذاری , نشان گذاری.

Intim

مطلبی را رساندن , معنی دادن , گفتن , محرم ساختن , صمیمی , محرم , خودمانی.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید