برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Unterstuetzer[noun]

نگهدار, پشتیبان , حامی , کسی که دراجرای نقشه ای کمک میکند, حمال , باربر.

Untersttzen

عقب , پشت (بدن), پس , عقبی , گذشته , پشتی , پشتی کنندگان , تکیه گاه , به عقب , درعقب , برگشت , پاداش , جبران , ازعقب , پشت سر, بدهی پس افتاده , پشتی کردن , پشت انداختن , بعقب رفتن , بعقب بردن , برپشت چیزی قرارگرفتن , سوارشدن , پشت چیزی نوشتن , ظهرنویسی کردن.

Unterst tzung

پشتیبانی , پشتیبان.

Untersuchen

تقطیع کردن شعر, با وزن خواندن (اشعار), بطور اجمالی بررسی کردن.

Untertasse

نعلبکی , زیر گلدانی , بشقاب کوچک , در نعلبکی ریختن.

Unterw.rfig

پست , فرومایه , سرافکنده , مطرود, روی برتافتن , خوار, پست کردن , کوچک کردن , تحقیرکردن.

Unterwassersauerstoffapparat

وسیله تنفس در زیر اب.

Unterwu.rfig

پست , فرومایه , سرافکنده , مطرود, روی برتافتن , خوار, پست کردن , کوچک کردن , تحقیرکردن.

Unterzeichnen

تصویب کردن , تصدیق کردن , صحه گذاردن , ابونه شدن , متعهد شدن , تقبل کردن.

Untchtig

بی عرضه , نا شایسته , ناجور, بی معنی , بی منطق , نادان , بی عرضگی , نادانی.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید