برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


abreisen

راهی شدن , روانه شدن , حرکت کردن , رخت بربستن.

abrupt[adjective]

تند, پرتگاه دار, سراشیبی , ناگهان , ناگهانی , بیخبر, درشت , جداکردن.

absatz

پاشنه , پشت سم , (درجمع) پاهای عقب (جانوران), ته , پاشنه کف , پاشنه جوراب , پاشنه گذاشتن به , کج شدن , یک ور شدن.

absatz

پرگرد, پاراگراف , بند, فقره , ماده , بند بند کردن , فاصله گذاری کردن , انشاء کردن.

absatz

ورود بخشکی , فرودگاه هواپیما, بزمین نشستن هواپیما, پاگردان.

absatzwesen

بازار یابی.

abschaffen

برانداختن , ازمیان بردن , منسوخ کردن.

"abschaffen; beseitigen "

منسوخ , از میان برده , ملغی , ازمیان بردن , باطل کردن , منسوخ کردن , لغو کردن.

abschaffung

برانداختگی , لغو, فسخ , الغا مجازات.

abschaum

درد , باقی مانده , چیز پست وبی ارزش.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات