برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Uneinig

نا همرای بودن , موافق نبودن , مخالف بودن , ناسازگار بودن , نساختن با, مخالفت کردن با, مغایر بودن.

Unerkla.rlich[adjective]

بحساب نیامده , حساب نشده , فاقد توضیح.

Unerklaerlich

توضیح ناپذیر, غیر مسلول , غیر قابل توصیف , عریب , مرموز.

Unertra.glich[adjective]

تحمل ناپذیر, غیر قابل تحمل , تاب ناپذیر.

Unertrglich

تحمل ناپذیر, تن در ندادنی , غیر قابل تحمل , سخت.

Unfa.higkeit[noun]

ناتوانی , فروماندگی , درماندگی , عجز, بی لیاقتی.

Unf hig

عاجز, ناتوان.

Unfall

حادثه , سانحه , واقعه ناگوار, مصیبت ناگهانی , تصادف اتومبیل , (طب) علا مت بد مرض , (من.) صفت عرضی(ارازی), شیی ء , (در نشان خانوادگی) علا مت سلا ح , (د.)صرف , عارضه صرفی , اتفاقی , تصادفی , ضمنی , عارضه (در فلسفه), پیشامد.

Unfall

حادثه , سانحه , واقعه ناگوار, مصیبت ناگهانی , تصادف اتومبیل , (طب) علا مت بد مرض , (من.) صفت عرضی(ارازی), شیی ء , (در نشان خانوادگی) علا مت سلا ح , (د.)صرف , عارضه صرفی , اتفاقی , تصادفی , ضمنی , عارضه (در فلسفه), پیشامد.

Ungebaut[verb]

خراب کردن , بکلی ویران کردن , محو کردن.
پشتیبانان جس جو
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی