برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Not

نیاز, لزوم , احتیاج , نیازمندی , در احتیاج داشتن , نیازمند بودن , نیازداشتن.

Notausgang

دررو, مخرج , خارج شدن.

Notd rftig

لخت , عریان , (.mj) ساده , اشکار, عاری , برهنه کردن , اشکارکردن.

Note

یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

Notfall

امر فوق العاده و غیره منتظره , حتمی , ناگه اینده , اورژانس.

Notieren

یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

Ntig

نیاز, لزوم , احتیاج , نیازمندی , در احتیاج داشتن , نیازمند بودن , نیازداشتن.

Notizbuch

دفتر خاطرات روزانه.

Notizbuch

کتابچه یادداشت , دفتر یادداشت , دفتر تکالیف درسی.

Notleidend

نیازمند.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی